Sản phẩm

-16%
 • Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 4,0 Ah M-C

Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 4,0 Ah M-C

1600A00162

Danh mục: Pin, Sạc Pin

Giá bán: 1.900.000 đGiá KM: 1.590.000 đ

Đã bao gồm 10% VAT

Sản phẩm cùng loại

 • -3% Pin 10.8V - Li-iôn GBA 10,8V 4,OAh O-C
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay ,Pin 10.8V - Li-iôn GBA 10,8V 4,OAh O-C
  Giá bán: 1.550.000 đGiá KM: 1.500.000 đ
 • -11% Pin 10.8V - Li-iôn GBA 12V 1,5Ah
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 10.8V - Li-iôn GBA 12V 1,5Ah
  Giá bán: 675.000 đGiá KM: 600.000 đ
 • -13% Pin 12V - Li-iôn GBA 12V 2,5Ah
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 12V - Li-iôn GBA 12V 2,5Ah
  Giá bán: 1.100.000 đGiá KM: 960.000 đ
 • -11% Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 1,5 Ah M-A
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay ,Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 1,5 Ah M-A
  Giá bán: 830.000 đGiá KM: 740.000 đ
 • -16% Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 2,0 Ah M-B
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay ,Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 2,0 Ah M-B
  Giá bán: 1.340.000 đGiá KM: 1.120.000 đ
 • -11% Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 1,5 Ah M-A
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 1,5 Ah M-A
  Giá bán: 1.050.000 đGiá KM: 935.000 đ
 • -2% Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 2,0 Ah M-B
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 2,0 Ah M-B
  Giá bán: 1.480.000 đGiá KM: 1.455.000 đ
 • -13% Pin 18V- Li-iôn GBA 18V 4,0 Ah M-C
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay
  Giá bán: 2.250.000 đGiá KM: 1.955.000 đ
 • -52% Pin 18V- Li-iôn GBA 18V 6,0 Ah M-C
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 18V- Li-iôn GBA 18V 6,0 Ah M-C
  Giá bán: 4.700.000 đGiá KM: 2.255.000 đ
 • -14% Pin 36V - Li-iôn GBA 36V 4,0 Ah
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 36V - Li-iôn GBA 36V 4,0 Ah
  Giá bán: 4.780.000 đGiá KM: 4.120.000 đ
 • -19% Sạc pin GAL 1230 CV-12 V
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Sạc pin AL 1130 CV-10.8V
  Giá bán: 630.000 đGiá KM: 510.000 đ
 • -13% Sạc pin AL1860 CV-14,4V/18V
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Sạc pin AL1860 CV-14,4V/18V
  Giá bán: 980.000 đGiá KM: 850.000 đ
 • -11% Combo Pin 10,8V 1,5 Ah
  Giá bán: 1.980.000 đGiá KM: 1.760.000 đ
 • -11% L-BOXX 102
  Giá bán: 790.000 đGiá KM: 700.000 đ
 • -6% L-BOXX 238
  Giá bán: 825.000 đGiá KM: 775.000 đ
 • -5% Pin 18V-LI-ION GBA 18V 6.3
  Giá bán: 3.230.000 đGiá KM: 3.055.000 đ
 • -8% Sạc pin GAL 3680 CV
  Giá bán: 1.450.000 đGiá KM: 1.335.000 đ
0909 130 304