Sản phẩm

Pin, Sạc Pin

 • -3% Pin 10.8V - Li-iôn GBA 10,8V 4,OAh O-C
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay ,Pin 10.8V - Li-iôn GBA 10,8V 4,OAh O-C
  Giá bán: 1.550.000 đGiá KM: 1.500.000 đ
 • -11% Pin 10.8V - Li-iôn GBA 12V 1,5Ah
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 10.8V - Li-iôn GBA 12V 1,5Ah
  Giá bán: 675.000 đGiá KM: 600.000 đ
 • -13% Pin 12V - Li-iôn GBA 12V 2,5Ah
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 12V - Li-iôn GBA 12V 2,5Ah
  Giá bán: 1.100.000 đGiá KM: 960.000 đ
 • -11% Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 1,5 Ah M-A
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay ,Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 1,5 Ah M-A
  Giá bán: 830.000 đGiá KM: 740.000 đ
 • -16% Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 2,0 Ah M-B
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay ,Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 2,0 Ah M-B
  Giá bán: 1.340.000 đGiá KM: 1.120.000 đ
 • -16% Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 4,0 Ah M-C
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 14,4V - Li-iôn GBA 14,4V 4,0 Ah M-C
  Giá bán: 1.900.000 đGiá KM: 1.590.000 đ
 • -11% Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 1,5 Ah M-A
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 1,5 Ah M-A
  Giá bán: 1.050.000 đGiá KM: 935.000 đ
 • -11% Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 2,0 Ah M-B
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 18V - Li-iôn GBA 18V 2,0 Ah M-B
  Giá bán: 1.480.000 đGiá KM: 1.310.000 đ
 • -13% Pin 18V- Li-iôn GBA 18V 4,0 Ah M-C
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay
  Giá bán: 2.250.000 đGiá KM: 1.955.000 đ
 • -52% Pin 18V- Li-iôn GBA 18V 6,0 Ah
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 18V- Li-iôn GBA 18V 6,0 Ah M-C
  Giá bán: 4.700.000 đGiá KM: 2.255.000 đ
 • -14% Pin 36V - Li-iôn GBA 36V 4,0 Ah
  Xuất xứ: Malaysia
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Pin 36V - Li-iôn GBA 36V 4,0 Ah
  Giá bán: 4.780.000 đGiá KM: 4.120.000 đ
 • -19% Sạc pin GAL 1230 CV-12 V
  Xuất xứ: Trung Quốc
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Sạc pin AL 1130 CV-10.8V
  Giá bán: 630.000 đGiá KM: 510.000 đ
 • -13% Sạc pin AL1860 CV-14,4V/18V
  Xuất xứ: Trung Quốc
  dụng,điện,dụng cụ,cụ điện,điện cầm,cầm tay,dụng cụ điện,cụ điện cầm,điện cầm tay, máy cầm tay bosch, dụng cụ cầm tay bosch, máy bosch, máy cầm tay dung cu dien, dung cu cam tay, dung cu dien cam tay, dien cam, dien cam tay, may cam tay bosch, may bosch, dung cu cam tay bosch, may cam tay , Sạc pin AL1860 CV-14,4V/18V
  Giá bán: 980.000 đGiá KM: 850.000 đ
 • -11% Combo Pin 10,8V 1,5 Ah
  Giá bán: 1.980.000 đGiá KM: 1.760.000 đ
 • -6% L-BOXX 238
  Giá bán: 825.000 đGiá KM: 775.000 đ
 • -5% Pin 18V-LI-ION GBA 18V 6.3
  Xuất xứ: Hungary
  Giá bán: 3.230.000 đGiá KM: 3.055.000 đ
028 3811 6348